Kontakt

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

ADRESA:
RKS Trenčín, s.r.o.
Súvoz 1/37
911 01 Trenčín

TELEFÓN: 
+421 32 74 16 100

E-MAIL: 
mail@rks.sk

Kontaktujte nás každý pracovný deň
od 07:00 do 14:30

GPS súradnice:
48.8915492, 18.0706396

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO:
34121111

IČ DPH: 
SK 2020386379

Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel :
Sro, vložka č. 643/R

ING. CHRISTOPH KASINGER

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Christoph Kasinger

TELEFÓN: 
+421 915 783 062

E-MAIL: 
chkasinger@rks.sk

Ekonomický úsek a personalistika

Ing. Júlia Hostačná – EKOKOREKT, k.s.

Ekonomické oddelenie

Telefón: +421 32 7416 103
E-mail: ekonom@rks.sk


Bc. Prekopová Martina

Financie a personalistika

Telefón: +421 905 694 386
E-mail: mprekopova@rks.sk


Bacová Janka

Účtovníctvo

Telefón: +421 918 780 249
E-mail: jbacova@rks.sk


Ing. Vizváryová Ivana

Asistentka konateľa

Telefón: +421 917 216 482
E-mail: ivizvaryova@rks.sk


Obchodný úsek

Ing. Garai Štefan

Ceny a kalkulácie, zvárací inžinier

Telefón: +421 905 662 460
E-mail: sgarai@rks.sk


Ing. Mizeráková Marta

Fakturácia

Telefón: +421 918 716 686
E-mail: mmizerakova@rks.sk


Ing. Hráčková Lenka

Fakturácia

Telefón: +421 905 341 553
E-mail: lhrackova@rks.sk


Struhárová Lucia

Fakturácia

Telefón: +421 918 825 730
E-mail: lstruharova@rks.sk


Technický úsek

Ing. Hajdú Adrián

Vedúci technického úseku

Telefón: +421 918 972 649
E-mail: ahajdu@rks.sk


Ing. Chochlíková Zuzana

Technik

Telefón: +421 907 684 281
E-mail: zchochlikova@rks.sk


Ing. Halgoš Miloš

Technik – nákup

Telefón: +421 918 972 647
E-mail: mhalgos@rks.sk


Ing. Beňo Lukáš

Technik – nákup

Telefón: +421 917 899 250
E-mail: lbeno@rks.sk


Ing. Štolún Miroslav

Technik – nákup

Telefón: +421 907 741 835
E-mail: mstolun@rks.sk


Gašperec Martin

Technik – plánovanie

Telefón: +421 918 808 433
E-mail: mgasperec@rks.sk


Ing. Vojsovič Dušan

Technik – príprava výroby

Telefón: +421 918 582 548
E-mail: dvojsovic@rks.sk


Výrobný úsek

Ing. Gajdúšek Rudolf

Technik výroby

Telefón: +421 915 831 898
E-mail: rgajdusek@rks.sk


Ing. Marek Štúr

Vedúci výroby

Telefón: +421 908 738 812
E-mail: mstur@rks.sk


Stano Milan

Majster – Hala 1

Telefón: +421 917 906 179
E-mail: mstano@rks.sk


Pechanec Miroslav

Majster kooperácie

Telefón: +421 905 559 904
E-mail: mpechanec@rks.sk


Tarabová Monika

Kontrola kvality

Telefón: +421 905 317 453
E-mail: mtarabova@rks.sk


Hrehuš Peter

Kontrola kvality

Telefón: +421 908 429 378
E-mail: phrehus@rks.sk


Hudek Roman

Zmenový majster

Telefón: +421 908 401 877
E-mail: rhudek@rks.sk


Sklady

tel. kontakt v čase od 07:00 do 15:30 hod

Hodulík Peter

Nákup režijného materiálu

Telefón: +421 905 838 875
E-mail: phodulik@rks.sk


Bc. Pleva Anton

Sklad materiálu – Hala 1

Telefón: +421 905 316 705
E-mail: apleva@rks.sk


Štefula Ján

Sklad materiálu – Hala 2

Telefón: +421 917 592 356
E-mail: jstefula@rks.sk


Lakovňa

Adamec Vladimír

Telefón: +421 917 831 966


Pieskovňa

ING. MAREK ŠTÚR

Telefón: +421 908 738 812