Pozrieť video

Už 20 rokov
Schon 20 Jahre

História

RKS Trenčín je spoločnosť so zameraním na výrobu, opracovanie a povrchovú úpravu kovových konštrukcií. Na trhu pôsobíme od roku 1995 a počas svojej existencie sme sa orientovali a stále orientujeme hlavne na spokojnosť našich zákazníkov. Vďaka systému riadenia a investovaniu do nových technológií sa dokážeme prispôsobiť neustále meniacim sa požiadavkám trhu, čo sa odráža na raste efektivity výroby. V súčasnosti až 90 % produkcie smeruje na export.

RKS Trenčín disponuje administratívnymi, výrobnými a skladovými priestormi. Takisto máme vo vlastníctve lakovaciu a otryskávaciu kabínu. V súčasnosti zamestnávame 144 zamestnancov.

Kvalita a komplexnosť

Svojou technologickou vybavenosťou dokážeme zákazníkovi poskytnúť komplexné služby od výroby a opracovania až po povrchovú úpravu a montáž zostáv a strojov, rozmerovo od malých súčiastok až po výrobky s hmotnosťou do 15 000 kg.

RKS Trenčín má zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 v spojení s EN 3834-2:2005 a je držiteľom Certifikátu o zhode vnútropodnikovej kontroly výroby a Certifikátu zvárania triedy EXC3.

O kvalite služieb svedčí aj ocenenie Supplier Award 2021 od spoločnosti OPTIMA materials management GmbH, ktoré spoločnosť získala na včasné a kvalitné dodávky.

Zameranie

Podstavy strojov pre farmaceutický priemysel, gumárenský priemysel, obrábacie stroje, vstrekovacie lisy, stroje na výrobu fólií, regálové systémy, zakladače, zariadenia na výrobu bioplynov,…

Náš tím


Za finálnym výrobkom okrem výroby stojí aj technický úsek, úsek kontroly a kvality, oddelenie nákupu a zákazkové centrum, ktoré sú spolu s ekonomickým oddelením prepojené (aj softvérovo) tak, aby bol výsledný produkt vždy v najlepšej kvalite.

Samotnému výrobnému procesu predchádza spracovanie potrebnej dokumentácie, či už sú to výkresy, alebo nákup materiálu. Následne pri vývoze hotového produktu je potrebné materiály spracovať logisticky aj účtovne. Všetky tieto úlohy sú zabezpečené cez náš tím THP pracovníkov, pretože vieme, že pre kvalitný výsledok je potrebná tímová práca.

 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS
 • tím RKS

Naše ciele


 • Vytvorenie stabilnej a hodnotnej firmy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zavádzanie nových technológií
 • Rozvaha a rešpekt pri jednaní so zákazníkmi