Služby

Zváranie

Zváranie prebieha v ochrannej atmosfére CO2 metódami MAG a TIG/MIG.

K dispozícii je 30 zváracích agregátov značky LORCH a ESAB a 24 zváracích pracovísk v dvojzmennej prevádzke s možnosťou zvárať diely do 10 m s hmotnosťou do 15 ton.

K dispozícii je aj rovnací lis do 6 m.

Mechanické opracovanie

Mechanické opracovanie prebieha v dvoch výrobných halách za nepretržitej prevádzky.

K dispozícií je 12 horizontálnych obrábacích centier značky JUARISTI, Zayer, TOS Kuřim a WMC1320.

Pieskovanie

Pieskovanie alebo povrchová úprava otryskávaním sa vykonáva v otryskávacej kabíne SIRSI s rozmermi 15 x 5 x 5 m.

Upravovanie povrchu materiálov (oceľ) prebieha pomocou vysokotlakového zariadenia účinkom dopadajúcich zrniek, ktorý pôsobí ako brúsny materiál.

Pieskujeme oceľovou drťou, zrnitosť SA 2,5, materiál s hrúbkou od 3 mm.

Lakovanie

Lakovanie sa vykonáva v lakovacej hale s lakovacou kabínou s vypaľovaním POLYN s max. kapacitou do 7 m.

Kusy s rozmermi do 10 m sa lakujú vo vyhradenom priestore mimo lakovacej kabíny. Súčasťou lakovne je žeriav s nosnosťou do 8 ton.

Používame náterové látky podľa požiadaviek zákazníka. Pracuje sa tu nepretržite na štyri zmeny.

Montáž

Vykonáva sa podľa predloženej technickej dokumentácie a požiadaviek zákazníka s možnosťou montáže zostáv podskupín ako aj finálnych výrobkov.

Firma má skúsenosti s montážou strojných zostáv aj u zákazníkov v zahraničí.